Inspectierapport 2017

De Inspectie van het Onderwijs houdt toezicht op de kwaliteit van het onderwijs. Ze doet dat zowel op het niveau van de scholen en instellingen als op het niveau van het onderwijsstelsel.
Om gefundeerde uitspraken te doen over de kwaliteit van het onderwijsstelsel voert de inspectie steekproeven uit. Hierin vallen ook scholen en instellingen waar geen risico’s gesignaleerd zijn.

In het schooljaar 2016-2017 heeft de Inspectie voor het Onderwijs ruim zeventienhonderd scholen beoordeeld bij een steekproef, waaronder Onze Bouwsteen. Hierbij is gekeken naar zowel de basisvaardigheden als de complexere vaardigheden van de leraar, maar ook naar het schoolniveau.
De Inspectie beoordeelt het didactisch handelen op schooniveau als voldoende, wanneer minimaal driekwart van de bezochte lessen als voldoende is beoordeeld.

Via onderstaande link kunt U het verslag lezen dat de onderwijsinspecteur heeft geschreven n.a.v. het bezoek op Onze Bouwsteen.

Klik Rapport van bevindingen kwaliteitsonderzoek om het inspectierapport van Onze Bouwsteen te openen.

Mocht U meer informatie willen over de Inspectie van het onderwijs, bezoek dan de site www.onderwijsinspectie.nl

NIEUWS

SCHRIJF JE IN VOOR ONZE NIEUWSBRIEF

Wilt u onze nieuwsbrief digitaal ontvangen? Geef dan hieronder uw e-mailadres op.

Onze Bouwsteen

Moerkamp 73
5835 BP
Beugen

T: 0485-361683
E: onzebouwsteen@optimusonderwijs.nl

Onze Bouwsteen

Moerkamp 73
5835 BP Beugen
BEL Onze Bouwsteen MAIL Onze Bouwsteen

VOLG Onze Bouwsteen OOK OP SOCIAL MEDIA!

OF DOWNLOAD ONZE APP IN DE APPSTORE / PLAYSTORE