Medezeggenschapsraad

Beste ouders en belangstellenden,

Van een aantal van u is dit schooljaar voor het eerst een kind naar “Onze Bouwsteen” gegaan en misschien bent u daarom niet bekend met de medezeggenschapsraad die deze school heeft. Daarom leggen wij u kort uit wie wij zijn en wat wij doen: de MR is vertegenwoordiger van personeel, ouders en leerlingen. Primair is voor het personeel een goede bedrijfsvoering van de onderwijsinstelling van belang en voor de ouders en leerlingen een goede kwaliteit van het onderwijs in een prettige omgeving. De MR toetst de kwaliteit van het onderwijs op Onze Bouwsteen in de fase van beleidsvaststelling aan de hand van een aantal speerpunten die worden vastgelegd in een zgn. activiteitenplan. Bij deze toetsing maken wij gebruik van onze rechten, te weten advies-, instemmings- en initiatiefrechten.

Onze MR bestaat momenteel uit twee ouders en twee leerkrachten. Mede door deze kleinere samenstelling, is er meer ruimte voor de leerkrachten om zich te richten op hun primaire taak: kwalitatief goed onderwijs en goede zorg voor onze kinderen. Samen met de oudergeleding wordt hierop toegezien; nieuwe onderwerpen of projecten hebben dit schooljaar niet onze hoogste prioriteit.

De volgende leerkrachten en ouders hebben zitting in de MR:

  • Rinquette Drop- leerkracht groep 1/2, penningmeester
  • Marjoke Scherpenzeel- moeder van Daphne, secretaris
  • Suzan Tieland- moeder van Daan, lid
  • Stella Hoeboer- leerkracht groep 4/5, voorzitter

Op deze website worden notulen geplaatst van alle vergaderingen. Zo streven wij naar een goede communicatie met de achterban. Wij vinden het dan ook prettig als u met ons communiceert, zowel mondeling als schriftelijk. Dit bevordert alleen maar openheid, openbaarheid en onderling overleg. Dus heeft u een klacht of wilt u een bepaald onderwerp behandeld zien, treed met ons in contact! Wij zorgen ervoor dat dit bij de juiste personen terechtkomt, bewaken het verloop en houden u daarvan op de hoogte.

Vergaderingen 2020/ 2021, 19:00 uur:

28 september 2020

26 oktober 2020

23 november 2020

8 februari 2021

12 april 2021

21 juni 2021

Mocht u zaken hebben die u graag onder onze aandacht wilt brengen, dan kunt u altijd een van de MR-leden aanspreken of een e-mail sturen naar het volgende e-mailadres: mr.onzebouwsteen@optimusonderwijs.nl
MR Onze Bouwsteen

Notulen MR 2019-2020 

Het logboek proces “andere schooltijden” is op te vragen bij de directie.

Notulen MR 2020-2021

NIEUWS

SCHRIJF JE IN VOOR ONZE NIEUWSBRIEF

Wilt u onze nieuwsbrief digitaal ontvangen? Geef dan hieronder uw e-mailadres op.

Onze Bouwsteen

Moerkamp 73
5835 BP
Beugen

T: 0485-361683
E: onzebouwsteen@optimusonderwijs.nl

Onze Bouwsteen

Moerkamp 73
5835 BP Beugen
BEL Onze Bouwsteen MAIL Onze Bouwsteen

VOLG Onze Bouwsteen OOK OP SOCIAL MEDIA!

OF DOWNLOAD ONZE APP IN DE APPSTORE / PLAYSTORE