Optimus scholen

Formulieren

 

Voor het aanmelden en inschrijven van uw kind en het aanvragen van verlof maakt u gebruik van daarvoor benodigde formulieren. Deze formulieren zijn hieronder te downloaden. Evenals het aannamebeleid. 
 

Aanmelden en inschrijven

U kunt uw kind aanmelden vanaf drie jaar via onderstaand aanmeldformulier. Daarna hoort u uiterlijk binnen zes weken of uw kind ingeschreven kan worden op onze school. We nodigen u dan uit voor een intakegesprek en rondleiding. Uiteraard bent u van harte welkom om kennis te maken met onze school en werkwijze. U kunt telefonisch of via mail een afspraak maken met onze directrice, Monika Lucassen.

 

Aannamebeleid

Onze Bouwsteen hanteert bij het aannemen, schorsen en verwijderen van leerlingen het aannamebeleid van Stichting OPTIMUS primair onderwijs vastgesteld in 2007. Het aannamebeleid is hieronder te downloaden. Daarin is te lezen wat de procedures zijn.

 

Verlof

Verlofaanvragen dienen te gebeuren via onderstaand verlofformulier. U kunt het op school afgeven of in de brievenbus doen. Wanneer er vragen zijn, kunt u terecht bij de directie.


Op Onze Bouwsteen houden wij ons strikt aan deze regels. Ongeoorloofd verlof wordt altijd gemeld aan de leerplichtambtenaar en kan consequenties hebben. Mocht u meer willen weten over de regeling, neem dan contact op met
RBL BNO
Postbus 5
5340 BA  Oss
0412 62 90 70
info@rblbno.nl
en vraag naar de leerplichtambtenaar belast met de gemeente Land van Cuijk.