Aanmelden en inschrijven

 

Voor het aanmelden en inschrijven van uw kind en het aanvragen van verlof maakt u gebruik van daarvoor benodigde formulieren. Deze formulieren zijn hieronder te downloaden. Evenals het aannamebeleid.
  

Aanmelden en inschrijven

U kunt uw kind aanmelden vanaf drie jaar via onderstaand aanmeldformulier. Daarna hoort u uiterlijk binnen zes weken of uw kind ingeschreven kan worden op onze school. We nodigen u dan uit voor een intakegesprek en rondleiding. Uiteraard bent u van harte welkom om kennis te maken met onze school en werkwijze. U kunt telefonisch of via mail een afspraak maken met onze directrice, Monika Lucassen.

 

Aannamebeleid

Onze Bouwsteen hanteert bij het aannemen, schorsen en verwijderen van leerlingen het aannamebeleid van Stichting OPTIMUS primair onderwijs vastgesteld in 2007. Het aannamebeleid is hieronder te downloaden. Daarin is te lezen wat de procedures zijn.