Inspectierapport 2017

 

De Inspectie van het Onderwijs houdt toezicht op de kwaliteit van het onderwijs. Ze doet dat zowel op het niveau van de scholen en instellingen als op het niveau van het onderwijsstelsel. Om gefundeerde uitspraken te doen over de kwaliteit van het onderwijsstelsel voert de inspectie steekproeven uit. Hierin vallen ook scholen en instellingen waar geen risico’s gesignaleerd zijn.

In het schooljaar 2016-2017 heeft de Inspectie van het Onderwijs ruim zeventienhonderd scholen beoordeeld bij een steekproef, waaronder Onze Bouwsteen. Hierbij is gekeken naar zowel de basisvaardigheden als de complexere vaardigheden van de leraar, maar ook naar het schoolniveau. De Inspectie beoordeelt het didactisch handelen op schooniveau als voldoende als minimaal driekwart van de bezochte lessen als voldoende is beoordeeld.

Heeft u vragen over het inspectierapport dat de onderwijsinspecteur heeft opgesteld naar aanleiding van het bezoek aan Onze Bouwsteen, neemt u dan contact op met de directie.

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de Inspectie van het Onderwijs.