Samen opleiden

 

OPTIMUS Primair Onderwijs is een opleidingsbestuur. Dat betekent dat we veel waarde hechten aan de opleiding en ontwikkeling van onze (toekomstige) leerkrachten. Samen Opleiden is een initiatief van de PO-Raad, VO-raad, de MBO-Raad en de lerarenopleidingen. Momenteel werken 20 van de 40 Optimusscholen intensief samen met de HAN Pabo binnen het kader Samen Opleiden. Op deze scholen worden studenten opgeleid, begeleid en beoordeeld door 8 schoolopleiders, die in dienst zijn bij OPTIMUS. Deze schoolopleiders worden hiervoor één dag per week vrij gemaakt. OPTIMUS heeft de ambitie om in 2025 minimaal 30 opleidingsscholen te hebben.  

Ook  Onze Bouwsteen is een opleidingsschool en beschikt over een eigen schoolopleider. De studenten zijn op een intensieve manier bij het onderwijs betrokken. Ze maken deel uit van het team en verzorgen lessen, maar zijn ook actief op het gebied van onderzoek en ontwikkeling van het onderwijs. Het opleidingsprogramma op de HAN Pabo en het leren in de praktijk zijn nauw met elkaar verbonden en versterken elkaar.  

Daarnaast werkt OPTIMUS samen met de Academische Lerarenopleiding Primair Onderwijs (ALPO) aan de HAN en Radboud Universiteit. De Radboud Universiteit verzorgt ook de opleiding Pedagogische Wetenschappen van Primair Onderwijs (PWPO), waarmee OPTIMUS Primair Onderwijs tevens een conventant getekend heeft.