Centrum Jeugd en Gezin

 

Het Centrum Jeugd en Gezin (CJG) is een belangrijke externe partner, waarmee Onze Bouwsteen samenwerkt.
 

Wat is het Centrum Jeugd en Gezin?

Het CJG Land van Cuijk is jeugdhulp en -zorg voor kinderen en jongeren (0 tot 23 jaar) en hun opvoeders. Indien ouders een opvoedingsvraag of een vraag hebben over het sociale welbevinden/gedrag van hun kind, kunnen ze een hulpvraag neerleggen bij het CJG. Het CJG kijkt met ouders, welke oplossing het beste is.
 

Welke organisaties vallen er onder het CJG?

Bij het CJG werken deskundige en gespecialiseerde mensen uit verschillende organisaties met elkaar samen. Dit doet het CJG, zodat zij u zo snel en goed mogelijk kan helpen, welke opvoedvraag u ook heeft. Het CJG is een netwerk van professionals, bestaande uit onder meer GGD Hart voor Brabant, Sociom en MEE Noordoost Brabant.
 

Het CJG en de gemeente

Alle jeugdhulp valt onder de verantwoordelijkheid van de gemeente. De gemeente is verplicht om ervoor te zorgen dat er voor alle kinderen in de gemeente een passend aanbod is. Het CJG is een onderdeel van de gemeente en de jeugdconsulenten van het CJG zorgen dat er voor ieder kind passende hulp wordt georganiseerd.  

Het CJG werkt ook samen met de basisschool en heeft enkele keren per jaar een overleg met de interne begeleider om de school bij eventuele hulpvragen te ondersteunen en te adviseren. Preventie en voorlichting zijn heel belangrijk. Het CJG werkt dan ook actief aan preventie en geeft regelmatig voorlichting over actuele thema’s. Dit doet zij samen met andere organisaties en scholen.
 

Groepswerk

Het meedoen aan een groep kan heel waardevol zijn voor kinderen en ouders. Door ervaringen te delen en van elkaar te leren krijg je net dat duwtje in de rug. Het CJG organiseert zelf een aantal groepstrainingen. Bijvoorbeeld sociale vaardigheidstraining of een groep voor kinderen van gescheiden ouders. Daarnaast is het CJGj goed op de hoogte van alle groepen/specialisten in het Land van Cuijk waar kinderen en ouders naartoe kunnen.