Ouderraad

 

De ouderraad (OR) bestaat uit ouders van schoolgaande leerlingen van Onze Bouwsteen. U kunt zolang uw kinderen leerling zijn van Onze Bouwsteen lid worden van de OR. In goed overleg met het team worden regelmatig allerlei activiteiten georganiseerd. Daarbij kunt u denken aan Sinterklaas, kerst, carnaval, de jaarlijks terugkerende sportdag en het schoolreisje. Ook bij speciale gebeurtenissen is de OR aanwezig. Tevens onderhoudt de OR contacten met de medezeggenschapsraad. Leden van de OR zijn klassenouder van de groepen. Als er speciale activiteiten zijn waarvoor ouderhulp nodig is, wordt door de leerkracht of de klassenouder contact met de ouders opgenomen.

De leden van de ouderraad zijn:

  • Laura Assink
  • Jeanette van Berkel - voorzitter
  • Leonie Daanen
  • Lincy Jans
  • Susanne van Loosbroek
  • Tamara Peeters
  • Malou Verdijk
  • Rozemarijn de Waaij