Over de school

 

Uit onderzoek is gebleken dat plezier een positief effect heeft op de hersenen. Leerstof blijkt hierdoor gemakkelijker te worden opgenomen en duurzamer te beklijven. Daarom is ons motto:

'Wat je met plezier leert, vergeet je nooit'

Daarnaast willen wij graag dat Onze Bouwsteen bijdraagt aan het welbevinden van de kinderen.
 

Missie en visie

De missie en visie van Onze Bouwsteen zijn beschreven in het missie en visie document dat elders op deze website terug te vinden is.
 

Bestuur

Onze Bouwsteen valt onder het bestuur van OPTIMUS Primair Onderwijs. OPTIMUS Primair Onderwijs bestaat uit 40 basisscholen, waaronder twee scholen voor speciaal basisonderwijs, verspreid over de gemeenten Land van Cuijk, Maashorst en Oss.
 

Team

Op Onze Bouwsteen zijn de directeur, directieondersteuning en intern begeleider (kwaliteitscoördinator) parttime aanwezig. De intern begeleider is verantwoordelijk voor de zorg van leerlingen in en buiten de groepen. Tien leerkrachten verzorgen het onderwijs in zes (combinatie)groepen. Zij worden ondersteund door een onderwijsassistent en twee conciërges. Eén dagdeel is er administratieve ondersteuning aanwezig. Ons team heeft verschillende specialisaties: rekencoördinator, taal-/leescoördinator, ICT-er, coöperatieve werkvormen, eigenaarschap, pientere leerlingen.
Team Onze Bouwsteen werkt samen met verschillende externe partners, waaronder samenwerkingsverband Stromenland.
 

Opleidingsschool

Onze Bouwsteen is een opleidingsschool voor stagiaires van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Als opleidingsschool streven we naar een intensieve samenwerking tussen de PABO en het werkveld.
 

BVL

Sinds 2010 is Onze Bouwsteen in het bezit van het BVL, Brabants VerkeersveiligheidsLabel. Onze school heeft een verkeerswerkgroep, bestaande uit ouders en leerkracht(en). De werkgroep wil samen met ouders en school, de verkeerssituatie rondom school verbeteren en de kinderen op een veilige manier leren om te gaan met verkeer. Dankzij dit VerkeersveiligheidsLabel ontvangt de school jaarlijks subsidie om de verkeersactiviteiten mogelijk te maken.